1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดลงทะเบียนที่ เมนู CMU Open House / ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล
  • สถานภาพ
  • โรงเรียน
  • จังหวัด
  • e-mail
  • ข้อคำถามอื่น ๆ
 2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนฯ จะได้รับ e-mail ตอบกลับ (ตาม e-mail ที่ลงทะเบียนไว้) พร้อม link ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เล่มใหม่ล่าสุด *ในกรณีที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตามช่องทางที่กำหนด
 3. ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม มี 2 ช่องทาง ดังนี้
  • Facebook Live ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมผ่าน Facebook CMUopenhouse (https://www.facebook.com/CMUopenhouse/) หรือ
  • Website CMU Open House (https://cmu.to/CMUopenhouse/)
  • ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ และของที่ระลึกจาก มช. สุดพิเศษ ที่จะมีการจับรางวัลในวันจัดกิจกรรม (21 ตุลาคม 2566)