กิจกรรม CMU Open House Online 2023
“Next You, Next CMU : ชีวิตดี ๆ ที่ มช.”
วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

กิจกรรม ''CMU Showcase''

Facebook live : CMU Open House

เวลา 08.40 – 08.50 น. เปิด VDO Clip แนะนำมหาวิทยาลัยและคณะ
เวลา 08.50 – 09.00 น. แนะนำกิจกรรม CMU Open House Online 2023
 • นางสาวอารียา ไชยวงค์ และ นายวชิรวิทย์ ปันทา (พิธีกรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เวลา 09.00 – 09.15 น. Welcome to CMU Open House Online 2023 by President
 • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เวลา 09.15 – 09.30 น. Next You, Next CMU : CMU Student DNA
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เวลา 09.30 – 09.40 น. CMU : Make Innovation Simple
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เวลา 09.40 – 11.00 น.
 • 09.40 – 10.05 น.
  .
 • 10.05 – 10.30 น.
  .
 • 10.30 – 10.55 น.
  .
CMU Talks : DNA to Bring Success
 • คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
 • คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์
  ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
 • นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
  ผู้ดำเนินรายการ : คุณนุชจรี คำโชติรส
เวลา 11.00 – 12.30 น. Check ความพร้อม TCAS’67
 • อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
  รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 12.30 – 12.50 น. เตรียมความพร้อม สู่คณะในฝันกับ CMU Lifelong
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 12.50 – 13.10 น. CMU Variety : Play & Fun Season II
 • ทีมสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 13.10 – 13.20 น. มาแล้ว มา Live มาแจกของรางวัลใหญ่ | แนะนำเข้าสู่กิจกรรม “เปิดบ้านออนไลน์”
 • ทีมพิธีกรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023''

Facebook live : CMU Open House

กิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023'' #1กิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023'' #2
เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะวิจิตรศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 14.30 – 15.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

กิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023''

Facebook live : CMU Open House

กิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023'' #1กิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023'' #2
เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
เวลา 10.00 – 11.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
เวลา 11.00 – 12.00 น. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เวลา 12.00 – 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • มี 2 ช่อง Live ให้ดูคณะที่สนใจพร้อมกัน 2 คณะ ที่เพจ CMU Open House
 • สนใจชมคณะไหนเลือกช่อง Live กิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023'' #1 หรือกิจกรรม ''เปิดบ้านออนไลน์ 2023'' #2

ลงทะเบียน คลิกที่นี่...